Intervjuad av Hedir Al-Chalabi i YLC Your Living City Stockholm

Ewa Malmsten
14 maj 2017

En varm intervju om mitt arbetssätt och arbetsliv , hur jag ser på mitt yrke som bildkommunikatör. Hedir fick fram storyn om mig på ett otroligt varmt berättande sätt , hon formulerade intervjun på engelska på ett sätt jag aldrig trodde var möjligt! Läs hela artikeln