FOTOF'RALLA är i processen att skapa ny hemsida.

Ewa
3 maj 2021

Den ska lanseras den 1 juni. Första inlägget sedan januari, ja ni förstår att jag har fullt upp!! Misströsta inte...snart kommer nya blogginlägg på den nya sidan.

Jag älskar mötet med människor och den process som sker i mitt bildberättande och skapande av autentiska porträtt...bilden visar Maj 95 år som tyvärr inte längre finns med oss. Det sägs att ögonen är själens spegel och här ser jag verkligen in i hennes själ! Ögonblicket då vi tillsammans skapade detta porträtt berättar att hennes personlighet är sträng och livsbejakande. Att hon är envis som synden råder det heller inga tvivel om! Mötet gav mig kraft och glädje, porträttet blev klockrent och upplevelsen var unik. Tack Maj - vila i frid.